Privaatsuspoliitika

Usaldus

1. Registripidaja

Herkut24.fi. / Herkut24 OÜ rek.16547551 Rangu tn 10 Tallinn 13522 Eesti

2. Registri eest vastutav üksus

herkut24.fi kasutajatugi, info@herkut24.fi

3. Registri nimi

Herkut24.fi kliendi-, turundus- ja uudiskirjaregister.

4. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk

Euroopa liidu isikuandmete kaitse üldmääruse kohane õiguslik alus on teie nõusolek isikuandmete töötlemiseks või meievaheline kliendisuhe.

Isikuandmete töötlemise eesmärk on klientidega suhtlemine, kliendisuhete hoidmine ja turundus.

5. Registri andmesisu

Registrisse salvestatud andmed on: nimi, kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, aadress), võrguühenduse IP-aadress, teave tellitud toodete ja nende muudatuste kohta, arveldusandmed, muu kliendisuhtega seotud teave ja tellitud tooted.

6. Regulaarsed teabeallikad

Registrisse salvestatavad andmed saadakse kliendilt nt. veebipoe kaudu saadetud sõnumitest, e-posti teel, telefoni teel, sotsiaalmeediateenuste kaudu, lepingutest, kliendikohtumistest ja muudest olukordadest, kus klient avaldab oma andmeid.

7. Regulaarsed andmete edastamised ja andmete edastamine väljapoole EL-i või EMP-d

Teavet ei avaldata regulaarselt teistele osapooltele. Transpordiettevõtetele võidakse avaldada teavet seoses tellimuste töötlemisega.

Vastutav töötleja võib andmeid edastada ka väljapoole EL-i või EMP-d.

8. Registrikaitse põhimõtted

Registris olevate andmete töötlemisel ollakse ettevaatlik ning infosüsteemide abil töödeldavad andmed on nõuetekohaselt kaitstud. Kõikidele süsteemidele pääsevad ligi ainult nende kasutamiseks volitatud isikud oma eraldi kasutajatunnustega. Registripidaja tagab, et salvestatud andmeid, samuti serveri juurdepääsuõigusi ja muid isikuandmete turvalisuse seisukohalt olulisi andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ja ainult nende töötajate poolt, kelle ametijuhendiga see on.

9. Tutvumisõigus ja õigus nõuda andmete parandamist

Saate taotleda oma andmete ülevaatamist ja parandamist kirjalikult, saates e-posti aadressil info@herkut24.fi

10. Muud isikuandmete töötlemisega seotud õigused

Registris oleval isikul on õigus nõuda teda puudutavate isikuandmete registrist eemaldamist ("õigus olla unustatud"). Registreeritutel on ka EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse järgi muud õigused, näiteks isikuandmete töötlemise piiramine teatud olukordades. Taotlused tuleb saata vastutavale töötlejale kirjalikult. Vajadusel võib registripidaja paluda taotlejal oma isikut tõendada. Vastutav töötleja vastab kliendile EL andmekaitsemääruses sätestatud aja jooksul (üldjuhul ühe kuu jooksul).

Ülesse